Dao

Với bộ sản phẩm dao vivo đa dạng, bạn có thể xử lý bất kỳ thử thách cắt gọt nào, bất kể là cắt gọt rau củ hay thái một lát cá ngừ hoàn hảo. Công năng của dao và tay cầm thép không gỉ giúp bạn giữ thăng bằng tốt nhất và nâng cao khả năng nấu nướng của bạn lên thêm một tầm cao mới.
Dao

Dao chặt

Dao chặt

Vệ sinh: Để đảm bảo độ bền của những sản phẩm này, chúng tôi đề nghị nên rửa sản phẩm bằng tay
Lưu ý: Bộ dao rất bén

 • Cho trải nghiệm cắt tốt nhất
 • Thép không gỉ
 • Tay cầm với công năng tốt và thiết kế hiện đại
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Dao đầu bếp

Dao đầu bếp

Vệ sinh: Để đảm bảo độ bền của những sản phẩm này, chúng tôi đề nghị nên rửa sản phẩm bằng tay
Lưu ý: Bộ dao rất bén

 • Cho trải nghiệm cắt tốt nhất
 • Thép không gỉ
 • Tay cầm với công năng tốt và thiết kế hiện đại
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Dao Santoku

Dao Santoku

Vệ sinh: Để đảm bảo độ bền của những sản phẩm này, chúng tôi đề nghị nên rửa sản phẩm bằng tay
Lưu ý: Bộ dao rất bén

 • Cho trải nghiệm cắt tốt nhất
 • Thép không gỉ
 • Tay cầm với công năng tốt và thiết kế hiện đại
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Dao bánh mì

Dao bánh mì

Vệ sinh: Để đảm bảo độ bền của những sản phẩm này, chúng tôi đề nghị nên rửa sản phẩm bằng tay
Lưu ý: Bộ dao rất bén

 • Cho trải nghiệm cắt tốt nhất
 • Thép không gỉ
 • Tay cầm với công năng tốt và thiết kế hiện đại
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Dao thái lát

Dao thái lát

Vệ sinh: Để đảm bảo độ bền của những sản phẩm này, chúng tôi đề nghị nên rửa sản phẩm bằng tay
Lưu ý: Bộ dao rất bén

 • Cho trải nghiệm cắt tốt nhất
 • Thép không gỉ
 • Tay cầm với công năng tốt và thiết kế hiện đại
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Dao đa dụng

Dao đa dụng

Vệ sinh: Để đảm bảo độ bền của những sản phẩm này, chúng tôi đề nghị nên rửa sản phẩm bằng tay
Lưu ý: Bộ dao rất bén

 • Cho trải nghiệm cắt tốt nhất
 • Thép không gỉ
 • Tay cầm với công năng tốt và thiết kế hiện đại
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Dao gọt

Dao gọt

Vệ sinh: Để đảm bảo độ bền của những sản phẩm này, chúng tôi đề nghị nên rửa sản phẩm bằng tay
Lưu ý: Bộ dao rất bén

 • Cho trải nghiệm cắt tốt nhất
 • Thép không gỉ
 • Tay cầm với công năng tốt và thiết kế hiện đại
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Dao bít tết

Bộ 2 cái

Dao bít tết

Vệ sinh: Để đảm bảo độ bền của những sản phẩm này, chúng tôi đề nghị nên rửa sản phẩm bằng tay
Lưu ý: Bộ dao rất bén

 • Cho trải nghiệm cắt tốt nhất
 • Thép không gỉ
 • Tay cầm với công năng tốt và thiết kế hiện đại
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Dao gọt và sử dụng nhiều mục đích

Bộ 2 cái

Dao gọt và sử dụng nhiều mục đích

Vệ sinh: Để đảm bảo độ bền của những sản phẩm này, chúng tôi đề nghị nên rửa sản phẩm bằng tay
Lưu ý: Bộ dao rất bén

 • Cho trải nghiệm cắt tốt nhất
 • Thép không gỉ
 • Tay cầm với công năng tốt và thiết kế hiện đại
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Dao chặt

Dao chặt

Vệ sinh: Để đảm bảo độ bền của những sản phẩm này, chúng tôi đề nghị nên rửa sản phẩm bằng tay
Lưu ý: Bộ dao rất bén

 • Lát cắt tốt nhất
 • Giữ được độ bén lâu
 • Tay cầm thoải mái và cân bằng
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Dao đầu bếp

Dao đầu bếp

Vệ sinh: Để đảm bảo độ bền của những sản phẩm này, chúng tôi đề nghị nên rửa sản phẩm bằng tay
Lưu ý: Bộ dao rất bén

 • Lát cắt tốt nhất
 • Giữ được độ bén lâu
 • Tay cầm thoải mái và cân bằng
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Dao Santoku

Dao Santoku

Vệ sinh: Để đảm bảo độ bền của những sản phẩm này, chúng tôi đề nghị nên rửa sản phẩm bằng tay
Lưu ý: Bộ dao rất bén

 • Lát cắt tốt nhất
 • Giữ được độ bén lâu
 • Tay cầm thoải mái và cân bằng
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Dao bánh mì

Dao bánh mì

Vệ sinh: Để đảm bảo độ bền của những sản phẩm này, chúng tôi đề nghị nên rửa sản phẩm bằng tay
Lưu ý: Bộ dao rất bén

 • Lát cắt tốt nhất
 • Giữ được độ bén lâu
 • Tay cầm thoải mái và cân bằng
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Dao thái lát

Dao thái lát

Vệ sinh: Để đảm bảo độ bền của những sản phẩm này, chúng tôi đề nghị nên rửa sản phẩm bằng tay
Lưu ý: Bộ dao rất bén

 • Lát cắt tốt nhất
 • Giữ được độ bén lâu
 • Tay cầm thoải mái và cân bằng
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Dao đa dụng

Dao đa dụng

Vệ sinh: Để đảm bảo độ bền của những sản phẩm này, chúng tôi đề nghị nên rửa sản phẩm bằng tay
Lưu ý: Bộ dao rất bén

 • Lát cắt tốt nhất
 • Giữ được độ bén lâu
 • Tay cầm thoải mái và cân bằng
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Dao gọt

Dao gọt

Vệ sinh: Để đảm bảo độ bền của những sản phẩm này, chúng tôi đề nghị nên rửa sản phẩm bằng tay
Lưu ý: Bộ dao rất bén

 • Lát cắt tốt nhất
 • Giữ được độ bén lâu
 • Tay cầm thoải mái và cân bằng
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Dụng cụ đi kèm

Dụng cụ cắm dao

Cho 7 loại dao

Dụng cụ cắm dao
 • Giải pháp để chứa đồ ăn tốt
 • Dao luôn sẵn sàng trong tầm tay
 • Thiết kế giúp tiết kiệm không gian
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Thớt gỗ tre

Thớt gỗ tre
 • Vật liệu nhẹ cho các lưỡi dao
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Tấm thớt

Tấm thớt
 • Tuyệt đối không trượt
 • Hãy nhẹ nhàng và cẩn thận với lưỡi dao
 • Có thể rửa bằng máy
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Kéo đa năng

Kéo đa năng

Vệ sinh: Để đảm bảo độ bền của những sản phẩm này, chúng tôi đề nghị nên rửa sản phẩm bằng tay
Lưu ý: Bộ dao rất bén

 • Cho trải nghiệm cắt tốt nhất
 • Thép không gỉ
 • Tay cầm với công năng tốt và thiết kế hiện đại
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Đồ mài dao

Đồ mài dao
 • An toàn và dễ mài
 • Thiết kế hiện đại và vững chắc
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Bộ kéo

Bộ 2 cái

Bộ kéo
 • Kéo đa năng và kéo nhà bếp
 • Cho trải nghiệm cắt tốt nhất
 • Thép không gỉ
 • Tay cầm với công năng tốt và thiết kế hiện đại
Giá trước khi có tem
Sổ tay