Chén dĩa

Thiết kế đương đại và chất lượng cao của sản phẩm bàn ăn vivo giúp cho sản phẩm phù hợp với mọi mục đích sử dụng: ăn tối với bạn bè, gia đình hay ăn sáng, ăn trưa.
Chén dĩa

Dĩa lớn 27cm

2 pcs

Dĩa lớn 27cm
 • Porcelain
 • An toàn cho lò vi sóng
 • Có thể rửa bằng máy
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Breakfast plate 21cm

2 pcs

Breakfast plate 21cm
 • Porcelain
 • An toàn cho lò vi sóng
 • Có thể rửa bằng máy
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Pasta bowl 21cm

2 pcs

Pasta bowl 21cm
 • Porcelain
 • An toàn cho lò vi sóng
 • Có thể rửa bằng máy
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Bowl 15cm

2 pcs

Bowl 15cm
 • Porcelain
 • An toàn cho lò vi sóng
 • Có thể rửa bằng máy
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Serving bowl 23cm

1 pcs

Serving bowl 23cm
 • Porcelain
 • An toàn cho lò vi sóng
 • Có thể rửa bằng máy
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Cake plate 17cm

2 pcs

Cake plate 17cm
 • Porcelain
 • An toàn cho lò vi sóng
 • Có thể rửa bằng máy
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Dĩa lớn 27cm

2 pcs

Dĩa lớn 27cm
 • Có thể rửa bằng máy
 • An toàn cho lò vi sóng
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Dĩa sâu 25cm

2 pcs

Dĩa sâu 25cm
 • Có thể rửa bằng máy
 • An toàn cho lò vi sóng
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Tô 14cm

2 pcs

Tô 14cm
 • Có thể rửa bằng máy
 • An toàn cho lò vi sóng
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Dĩa salad 21.5cm

2 pcs

Dĩa salad 21.5cm
 • Có thể rửa bằng máy
 • An toàn cho lò vi sóng
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Ly cà phê 21ml + đĩa nhỏ

Bộ 2 cái

Ly cà phê 21ml + đĩa nhỏ
 • Có thể rửa bằng máy
 • An toàn cho lò vi sóng
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Ly 260ml

2 pcs

Ly 260ml
 • Có thể rửa bằng máy
 • An toàn cho lò vi sóng
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Tô salad 26cm

Tô salad 26cm
 • Có thể rửa bằng máy
 • An toàn cho lò vi sóng
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Dĩa Oval 33cm

Dĩa Oval 33cm
 • Có thể rửa bằng máy
 • An toàn cho lò vi sóng
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Dĩa sốt

Bộ 2 cái

Dĩa sốt
 • Có thể rửa bằng máy
 • An toàn cho lò vi sóng
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Dĩa lớn 27cm

Bộ 2 cái

Dĩa lớn 27cm
 • Microwave and Dishwasher Safe
 • High quality fine porcelain
 • Scratch resistant
 • Lead and cadmium free
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Deep plate 22cm

Bộ 2 cái

Deep plate 22cm
 • Microwave and Dishwasher Safe
 • High quality fine porcelain
 • Scratch resistant
 • Lead and cadmium free
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Breakfast plate 19cm

Bộ 2 cái

Breakfast plate 19cm
 • Microwave and Dishwasher Safe
 • High quality fine porcelain
 • Scratch resistant
 • Lead and cadmium free
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Bowl 11cm

Bộ 2 cái

Bowl 11cm
 • Microwave and Dishwasher Safe
 • High quality fine porcelain
 • Scratch resistant
 • Lead and cadmium free
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Bowl 16cm

Bộ 2 cái

Bowl 16cm
 • Microwave and Dishwasher Safe
 • High quality fine porcelain
 • Scratch resistant
 • Lead and cadmium free
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Bowl 23cm

Bowl 23cm
 • Microwave and Dishwasher Safe
 • High quality fine porcelain
 • Scratch resistant
 • Lead and cadmium free
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Oval serving plate 31cm

Oval serving plate 31cm
 • Microwave and Dishwasher Safe
 • High quality fine porcelain
 • Scratch resistant
 • Lead and cadmium free
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Mug, 350ml

Bộ 2 cái

Mug, 350ml
 • Microwave and Dishwasher Safe
 • High quality fine porcelain
 • Scratch resistant
 • Lead and cadmium free
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Bowl 13cm

Bộ 2 cái

Bowl 13cm
 • Microwave and Dishwasher Safe
 • High quality fine porcelain
 • Scratch resistant
 • Lead and cadmium free
Giá trước khi có tem
Sổ tay