Ly thủy tinh

Khi bạn cảm nhận được độ mỏng, tinh tế của thành ly bạn sẽ lập tức cảm nhận được chất lượng của sản phẩm. Sự trong suốt và sáng bóng của ly đồng thời cũng rất chắc nên phù hợp cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.
Ly thủy tinh

Hai lớp

Ly 2 lớp 80ml

2 pcs

Ly 2 lớp 80ml
 • 80ml
 • Thủy tinh borosilicate chất lượng cao
 • Có thể rửa bằng máy
 • Tuyệt đối không bị nóng, không trầy xước và nhẹ
 • Thổi bằng miệng
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Ly 2 lớp 180ml

2 pcs

Ly 2 lớp 180ml
 • 180 ml
 • Thủy tinh borosilicate chất lượng cao
 • Có thể rửa bằng máy
 • Tuyệt đối không bị nóng, không trầy xước và nhẹ
 • Thổi bằng miệng
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Ly 2 lớp 250ml

2 cái

Ly 2 lớp 250ml
 • 250ml
 • Thủy tinh borosilicate chất lượng cao
 • Có thể rửa bằng máy
 • Tuyệt đối không bị nóng, không trầy xước và nhẹ
 • Thổi bằng miệng
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Ly 2 lớp 350ml

2 pcs

Ly 2 lớp 350ml
 • 350ml
 • Thủy tinh borosilicate chất lượng cao
 • Có thể rửa bằng máy
 • Tuyệt đối không bị nóng, không trầy xước và nhẹ
 • Thổi bằng miệng
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Tô 2 lớp, 10.5cm

2 pcs

Tô 2 lớp, 10.5cm
 • Thủy tinh borosilicate chất lượng cao
 • Có thể rửa bằng máy
 • Tuyệt đối không bị nóng, không trầy xước và nhẹ
 • Thổi bằng miệng
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Tô 2 lớp, 13cm

2 cái

Tô 2 lớp, 13cm
 • Thủy tinh borosilicate chất lượng cao
 • Có thể rửa bằng máy
 • Tuyệt đối không bị nóng, không trầy xước và nhẹ
 • Thổi bằng miệng
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Tô 2 lớp, 18cm

Tô 2 lớp, 18cm
 • Thủy tinh borosilicate chất lượng cao
 • Có thể rửa bằng máy
 • Tuyệt đối không bị nóng, không trầy xước và nhẹ
 • Thổi bằng miệng
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Bình trà 1.4L

Bình trà 1.4L
 • Thủy tinh borosilicate chất lượng cao
 • Có thể rửa bằng máy
 • Tuyệt đối không bị nóng, không trầy xước và nhẹ
 • Thổi bằng miệng
Giá trước khi có tem
Sổ tay

Bình nước 1.1L

Bình nước 1.1L
 • Thủy tinh borosilicate chất lượng cao
 • Có thể rửa bằng máy
 • Tuyệt đối không bị nóng, không trầy xước và nhẹ
 • Thổi bằng miệng
Giá trước khi có tem
Sổ tay